Προφίλ energyplanning.gr

Η Energy Planning απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανικούς και προσφέρει υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε:
• Επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό HD384 σε οικίες, βιομηχανικά κτήρια, σταθμούς του Προαστιακού, ξενοδοχεία
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημοτικά Κτήρια, Μονοκατοικίες και Αθλητικά Κέντρα.
• Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις Ανυψωτικών Μηχανημάτων σύμφωνα με την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία.
• Επιθεωρήσεις τρίτου μέρους TPI ως προς την εφαρμογή της μελέτης και την τήρηση των προδιαγραφών
• Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών επενδύσεων.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υπευθύνου Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Οδικής Ασφάλειας ISO39001, Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001, Περιβάλλοντος ISO 14001, Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001, Εφαρμογών Παρασιτοκτονίας ΕΝ16636, Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας ISO 37001 και Παραγωγής Δομικών Κατασκευών από χάλυβα ΕΝ1090 και υποστήριξη στην διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά από διαπιστευμένο φορέα.
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων
• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
• Μελέτη και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αντικεραυνικής προστασίας σε χώρους ψυχαγωγίας, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχειακές μονάδες και Φωτοβολταϊκά Πάρκα.
• Μελέτη και Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας και Συναγερμού (Πυροπροστασία, Αντικλεπτικών κ.λ.π.)
• Μελέτες Ενεργειακών Έργων και Εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού
• Σχεδιασμό και πιστοποίηση οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και δικτύων δεδομένων.