Συμμετοχή της Energyplanning ΣΤΟ OPEN SPACE 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 1 -3 Νοεμβρίου ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

Συμμετοχή της Energyplanning ΣΤΟ OPEN SPACE 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 1 -3 Νοεμβρίου ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

Στο πλαίσιο των παράλληλων παρουσιάσεων του 14ου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές», ο ιδρυτής της Energyplanning κος Γιάννης Σταθόπουλος θα μιλήσει στο OPEN SPACE, το Σάββατο 02/11/19 στο μεσημεριανό διάλειμμα των εργασιών, σχετικά με το Σήμα Ποιότητας ΣΕΚΑ Q SYSTEM, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (Σ.Ε.Κ.Α.).
Το SEKA Q SYSTEM αποτελεί ένα Σύστημα Απαιτήσεων, για την ποιοτική παραγωγή θυρών, παραθύρων, εξωφύλλων, υαλοπετασμάτων και λοιπών Κατασκευών Αλουμινίου.
Στο Σύστημα αυτό έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων, CPR 305/2011, όπως επίσης και ειδικές απαιτήσεις Επαγγελματικής Αριστείας, του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (ΣΕΚΑ).
Η απονομή του SEKA Q SYSTEM προκύπτει μετά από επιτυχή έλεγχο της παραγωγής του ενδιαφερόμενου Κατασκευαστή, τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου και την κατάλληλη φωτογραφική τεκμηρίωση.
Το πιστοποιητικό έχει ισχύ 3 ετών με την προϋπόθεση ότι διενεργείται ετήσιος επαναληπτικός έλεγχος, βεβαίωσης της διατήρησης της συμμόρφωσης.
Το SEKA Q SYSTEM, αποτελεί την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι ο Κατασκευαστής συμμορφώνεται με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για την έκδοση Σήμανσης CE, Δηλώσεων Επίδοσης και την εν γένει νόμιμη κυκλοφορία των προϊόντων του, εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.
Περισσότερες πληροφορίες για το SEKA Q SYSTEM μπορείτε να δείτε και στην σελίδα seka.org.gr