Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις

Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις

Η EnergyPlanning παρέχει υπηρεσίες Βιομηχανικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1176, ΕΝ 1177, ΕΝ933-1, ΕΝ62446, ΕΝ 16630, σε εξοπλισμό υπό πίεση και λεβήτων παραγωγής ατμού, σε ανυψωτικά μηχανήματα ΚΥΑ15085/593/2003-ΦΕΚ1186/28.08.2003 από επιθεωρητή τρίτου μέρους TPI βάση Προδιαγραφών και Ευρωπαϊκών Προτύπων.