Διαδικασία Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Διαδικασία Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Αναλαμβάνουμε την παροχή υπηρεσιών για την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10) Απόφασης Υπουργού Τουρισμού και η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του καταλύματός σας σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10) Απόφασης Υπουργού Τουρισμού.
• Εκπόνηση της διαδικασίας αίτησης στο Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας) για υπαγωγή του καταλύματός σας στη διαδικασία απονομής αστεριών και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
• Εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης στη διεύθυνση του καταλύματος με δράσεις βελτίωσης της βαθμολογίας του καταλύματος και υπαγωγής του σε ανώτερη κατηγορία
• Παρουσία κατά την επιθεώρηση του καταλύματος από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Επιθεώρησης