Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων μέχρι 1000τμ. σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης & κλιματισμού, με δυνατότητα έκδοσης σε όλη την Ελλάδα.
Διαθέτουμε άδεια Γ τάξης για την Επιθεώρηση Κτιρίων – Συστημάτων Θέρμανσης - Συστημάτων Κλιματισμού Και Άδεια Ενεργειακού Ελεγκτή Γ’ τάξης