Έξυπνο Σπίτι - KNX

Έξυπνο Σπίτι - KNX

H Εnergyplanning προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ευφυούς κτιριακού αυτοματισμού με την πιστοποίηση της KNX, απόλυτα προσαρμοσμένες για κάθε ανάγκη.
Τα σύγχρονα κτίρια διαθέτουν ένα όλο και αυξανόμενο πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και συστημάτων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ατόμων που διαμένουν ή εργάζονται σε αυτά. Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων αποκτά μεγαλύτερη σημασία και εξελίσσεται συνεχώς. Η εμφάνιση και η διάδοση των τεχνολογιών του «έξυπνου σπιτιού» είναι μια από τις πτυχές αυτής της εξέλιξης. Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που προωθούν τη νέα τεχνολογία:

   • Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου που δημιουργεί – σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών – καινούργιες ανάγκες για άνεση και ποιοτικές συνθήκες στους χώρους εργασίας και κατοικίας.
   • Η αύξηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους από την κατανάλωση των φυσικών πηγών ενέργειας που επιβάλλει την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας πάσης φύσεως.

Έτσι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια νέα τεχνολογία – το σύστημα ΕΙΒ / ΚΝΧ – το οποίο δημιουργεί πρωτοποριακές ανέσεις με έξυπνες και απλές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δίνοντας έτσι ολοκληρωμένη λύση σε όλες τις ανάγκες κάθε κτιρίου.
Ξεκινώντας από μονοκατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, έως και μεγάλα συγκροτήματα γραφείων.
Βασίζεται στις εξελίξεις στην πληροφορική και στην τεχνολογία της επικοινωνίας, εισάγοντας ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους όλα τα επί μέρους τμήματα που απαρτίζουν μια ηλεκτρική εγκατάσταση. Και φυσικά είναι εναρμονισμένο σε μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της.
Το KNX είναι το μόνο παγκόσμιο, ανοιχτό και με σκέψη για το μέλλον πρότυπο, για τον Οικιακό και Κτιριακό Αυτοματισμό ( ΕΞΥΠΝΟ – ΣΠΙΤΙ).
Το KNX έχει πολλές εφαρμογές και ελέγχει φωτισμό, θέρμανση, ρολά, αερισμό αλλά ακόμα και τεχνολογίες πολυμέσων και ασφαλείας.
Αυτό δημιουργεί ένα αποδοτικό σύστημα το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ατομική ανάγκη. Χάρη στη δυνατότητα δικτύωσής του, οποιοσδήποτε μπορεί να πραγματοποιήσει λειτουργίες για τις οποίες πριν θα έπρεπε να κατέχει τεχνικές γνώσεις να προσπαθήσει αρκετά.
Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να εκτελεστεί και συμβατικά μέσω των μπουτόν ή των οθονών αφής και ελέγχου. Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω του Internet είναι ακόμη δυνατός με το KNX.

Είμαστε πιστοποιημένοι KNX Partner, No. 35925

Είμαστε πιστοποιημένοι KNX Partner, No. 35925