Βεβαιώσεις Μηχανικού

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την έκδοση βεβαιώσεων σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 περί μη εκτέλεση αυθαιρέτων κατασκευών και βεβαιώσεων ρυμουλκούμενων οχημάτων.