Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

• εκπόνηση της απαραίτητης Μελέτης εσωτερικής Εγκατάστασης Καύσιμου Αερίου σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
• υποβολή της Αίτησης Σύνδεσης Παροχής Φυσικού Αερίου
• Εγκατάσταση του απαραίτητου σωλήνα (χαλκοσωλήνας / σιδηροσωλήνας) από τον μετρητή μέχρι το λεβητοστάσιο σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας Αερίου και τους κανονισμούς ασφαλείας,
• Εγκατάσταση όλων των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τον κανονισμό (μπουτόν πανικού, ηλεκτροβάνα κτλ)
• Εγκατάσταση καυστήρα αερίου επώνυμου οίκου.

Με την ολοκλήρωση της σύνδεσης και έναυσης του καυστήρα παραδίδουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου:

• Πιστοποιητικό Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου
• Πιστοποιητικό καύσης λέβητα.