Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί στη χώρα μας ένα ανεξάντλητο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία παράγοντας συνεχές ρεύμα, το οποίο μέσω των αντιστροφέων μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο.

Η ισχύς από τα Φ/Β πλαίσια μπορεί να εισάγεται μέσα στο δίκτυο (Φ/Β συστήματα Διασυνδεδεμένα στο Δίκτυο), είτε να τροφοδοτεί μία εγκατάσταση η οποία δεν συνδέεται στο Δημόσιο Δίκτυο (Αυτόνομα Φ/Β συστήματα) μέσω μπαταριών.

 • ΟΔΗΓΙΕΣ

  Οδηγίες για αιτήσεις φωτοβολταϊκών παρακαλούμε κατεβάστε τα PDF και ενημερωθείτε.

  Read more

 • Επιθεώρηση εγκατεστημένων Φ/Β Συστημάτων και εργασίες Συντήρησης

  Η Εκτέλεση πλήρους επιθεώρησης της Φ/Β εγκατάστασης περιλαμβάνει:

  • την μέτρηση και ανάλυση της παραγωγής
  • Επιτόπιο έλεγχο λειτουργίας των επιμέρους μερών της εγκατάστασης (αντιστροφέας, βάσεις στήριξης, μέτρηση απόδοσης, τηλεματικό σύστημα καταγραφής, σύστημα αντικεραυνικής προστασίας)
  • Συντήρηση εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, και πιο συγκεκριμένα τον εντοπισμό και επιδιόρθωση βλαβών
  • Αξιολόγηση βλαβών και αποκατάσταση αυτών το συντομότερο εφικτό χρονικό διάστημα
  • Τήρηση βιβλίου/αρχείου επιθεωρήσεων της εγκατάστασης

  Read more

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διασυνδεδεμένα στο Δίκτυο

  Τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης στο δίκτυο, είναι ότι μπορεί η ισχύς να “αποθηκευτεί” όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση.

  • Φ/Β του Ειδικού προγράμματος Στεγών

  Η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα εγχέεται όλη στο Δημόσιο Δίκτυο μέσω ξεχωριστού μετρητή και πωλείται στην ΔΕΗ σε μια συμφωνημένη τιμή (feed in tariff).

  Εξετάζοντας τον χώρο σας σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση με γνώμονα τα υψηλά πρότυπα, με την δυνατότητα να έχετε την βέλτιστη εισοδηματική απόδοση με την τοποθέτηση των Φ/Β πάνελ σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτίρια

  • Φ/Β από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

  Η Αυτοπαραγωγή ενέργειας με Ενεργειακό Συμψηφισμό ή net metering, είναι η διαδικασία κατά την οποία συμψηφίζεται η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργεια με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού.

  Με την αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταίκά, παράγεις το δικό σου ρεύμα. Το καταναλώνεις στο σπίτι ή την επιχείρησή σου κατά τη διάρκεια της ημέρας και εάν υπάρχει περίσευμα, το δίνεις στο Δίκτυο. Ο καταναλωτής είναι και παράλληλα παραγωγός της ενέργειας που απαιτείται για να καλύψει τις δικές του ανάγκες, και σε  αντίθεση με τα Φ/Β του Ειδικού προγράμματος Στεγών (feed-in tariff), στα συστήματα net metering ο συμψηφισμός παραγώμενου και καταναλισκόμενου ρεύματος είναι ενεργειακός (σε kWh) και όχι "λογιστικός" (σε €)

  Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας μελετήσει και εγκαταστήσει δικάδες έργα σε όλη την Ελλάδα, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την βέλτιστη λύση, με γνώμονα τα υψηλά πρότυπα για την βέλτιστη εισοδηματική απόδοση του συστήματός σας.

  Σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

  • Μελέτη και Διαστασιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος σύμφωνα με τις καταναλώσεις και τον διαθέσιμο χώρο
  • Σύνταξη φακέλου για την υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ
  • Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να ολοκληρωθεί και η ενεργοποίηση της σύνδεσης,
  • Εγκατάσταση των βάσεων και των φωτοβολταϊκών πάνελ επί του δώματος κτηρίου ή επί εδάφους.
  • Εγκατάσταση του Inverter και των πινάκων AC και DC καθώς και των μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τη μελέτη που θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία

  Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γίνονται όλες οι προβλεπόμενες δοκιμές ορθής εγκατάστασης και λειτουργίας που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 62446 καθώς και μετρήσεις απόδοσης όλων των string του έργου οι οποίες παραδίδονται στον κύριο του έργου (πρωτόκολλο μετρήσεων):

  • Τάσης ανοιχτού κυκλώματος (Voc) σε όλα τα string
  • Ρεύματος βραχυκύκλωσης (Isc) σε όλα τα string
  • Αντίστασης μόνωσης (Riso) όλων των αγωγών AC και DC
  • Βρόχου σφάλματος (Zloop) στον inverter (σε περίπτωση που η τιμή της μέτρησης δεν είναι ικανοποιητική θα γίνει μέτρηση της γείωσης του κτηρίου και θα εξεταστεί το ενδεχόμενο βελτίωσής της)
  • Συνέχειας του αγωγού της γείωσης σε όλα τα σημεία της εγκατάστασης
  • Ελέγχου πτώσης του ρελέ διαρροής (διάταξη RCD)

  Read more

 • Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

  Σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η διασύνδεση της εγκατάστασής σας με το Δημόσιο Δίκτυο ή το κόστος για την τροφοδότηση είναι πολύ υψηλό (δύσβατες περιοχές, νησιά κλπ.) είναι προτιμότερο η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών να γίνεται από τοπικές μονάδες παραγωγής  (γεννήτριες πετρελαίου κ.λ.π.). Η τροφοδότηση των φορτίων της εγκατάστασης μπορεί να γίνει και από την ενέργεια που παράγουν τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, και η οποία αποθηκεύεται σε μπαταρίες για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ρεύμα (Νυχτερινές ώρες, μέρες με συννεφιά).

  Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασής σας σε ηλεκτρική ενέργεια με επιλογή της βέλτιστης, από τεχνική και οικονομική άποψη, λύσης.

  Read more