Energy Planning

Energy Planning

Η Energy Planning απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανικούς και προσφέρει υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε:
• Επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό HD384 σε οικίες, βιομηχανικά κτήρια, σταθμούς του Προαστιακού, ξενοδοχεία
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημοτικά Κτήρια, Μονοκατοικίες και Αθλητικά Κέντρα.
• Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις Ανυψωτικών Μηχανημάτων σύμφωνα με την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία.

Πλήρες προφίλ

Υπηρεσίες και Εξειδικεύσεις

Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις

MW Επιθεωρήσεις Φωτοβολταϊκών

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων